Aktuellt program

Välkommen till


Västsvenska författarsällskapet

"Sveriges äldsta författarsällskap"

för gemenskap kring det skrivna ordet i västra Sverige


Vi har ett nära samarbete med SV Göteborg och SV-regionen i Uddevalla.

Välkomna till den litterära trädgården!

Aktuellt 2020


Då hela samhället vidtager åtgärder för att minska smittorisken för viruset Corona måste också vår förening göra detsamma. Därför ställer vi in alla fysiska möten och träffar tills vidare.

 

Styrelsen har dock bestämt att från och med mars månad ge ut ett litterärt månadsbrev. Har du texter, dikter eller annat som du vill bidraga med i detta brev kan du mejla ingegerd.granat@telia.com.

 

Vi gör det bästa av en allvarlig situation.

 

VFS

ordförande

Ingegerd Granat


Unga skrivare INSTÄLLT!

Tyvärr måste Västsvenska författarsällskapet meddela att vi på grund av Coronaepidemin inte ser någon möjlighet att genomföra en minnesvärd prisutdelning för 2019-2020.


Vi måste också meddela att det på grund av bristande ekonomi inte kommer att bli någon novelltävling för 2020-2021.


Läs mer under fliken Unga Skrivare. Copyright © Västsvenska författarsällskapet All Rights Reserved.