Medlemskap

Välkommen till


Västsvenska författarsällskapet

"Sveriges äldsta författarsällskap"

för gemenskap kring det skrivna ordet i västra Sverige


Vi har ett nära samarbete med SV Göteborg och SV-regionen i Uddevalla.

Medlemskap


Medlemskap i Sällskapet står öppet för författare och skribenter oavsett var du bor, inom eller utom Sverige, och andra med ett särskilt intresse för det skrivna ordet.


Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år.


Din medlemsansökan sänder du till Ingegerd Granat.


Uppge i medlemsansökan namn, adress, telefon och e-postadress. Vi vill gärna att du också skriver lite om dig själv och din relation till det skrivna ordet.


Har du frågor angående medlemskap så hör mycket gärna av dig till ordförande:Välkommen som medlem!Ingegerd Granat

ordförande


ingegerd.granat@telia.com

Copyright © Västsvenska författarsällskapet All Rights Reserved.