Kontakt

Kontakt


Sällskapets ordförande och chefredaktör för hemsidan är Ingegerd Granat: ingegerd.granat@telia.com


VFS på facebook.


Våra sammankomster är normalt på Studieförbundet Vuxenskolan, Redbergsskolan, Örnsgatan 6 (vid Redbergsplatsen), i Göteborg. Även ickemedlemmar är välkomna till våra aktiviteter, men är du inte medlem så skicka gärna ett e-mail till oss innan och meddela att du önskar deltaga.


 

Sällskapets pg: 4 97 87-5