Årets genomförda aktiviteter

Välkommen till


Västsvenska författarsällskapet

"Sveriges äldsta författarsällskap"

för gemenskap kring det skrivna ordet i västra Sverige


Hittills genomförda aktiviteter under 2020


Årsmöte


Årsmötet 2020 hölls den 23 februari. Före mötesförhandlingarna utdelades

Vinterpennan för 2019 till Bengt Engdegård (VFS) för boken "Enbackaboken".
Vi har ett nära samarbete med SV Göteborg och SV-regionen i Uddevalla.

Copyright © Västsvenska författarsällskapet All Rights Reserved.