Aktuellt program

Välkommen till


Västsvenska författarsällskapet

"Sveriges äldsta författarsällskap"

för gemenskap kring det skrivna ordet i västra Sverige


Vi har ett nära samarbete med SV Göteborg och SV-regionen i Uddevalla.

Välkomna till den litterära trädgården!

Aktuellt 2019För år 2019 föreslås varierad verksamhet inom skriv-, läs- och kulturprogram den sista helgen, lördag eller söndag, varje månad (utom juli och december).


Programmet för dessa träffar utarbetas av styrelsen succesivt under året och meddelas på hemsidan.


Litterära klubben

Den 14 december (OBS! Nytt datum) klockan 15.00 blir det glögg och poesi. Alla bidrar med en dikt de tycker om.


GSS julfest

Alla medlemmar i Västsvenska författarsällskapet är välkomna till julfest hos Göteborgs Skrivarsällskap söndagen den 15 december klockan 14.00. Det blir julbord, glögg, musikaliska och litterära avbrott. Självkostnadspris 100 kr som betalas på plats. Ta gärna med en julklapp till ett värde av ca 20 kr. Anmälan till Staffan Svensson på telefon 076-881 5070. Väl mött!


Årsmöte

Boka redan nu in årsmötet 2020, det kommer att äga rum den 23 februari kl 12.00. Mer information kommer. 


Litterära klubben

Under våren 2020 kommer vi att diskutera läsecirkelboken "Vi är alla helt utom oss" av Karen Jay Fowler. Datum och tid meddelas senare.Copyright © Västsvenska författarsällskapet All Rights Reserved.