Kontakt

Välkommen till

 

Västsvenska författarsällskapet

"Sveriges äldsta författarsällskap"

för gemenskap kring det skrivna ordet i västra Sverige

 

 

 

 

Copyright © Västsvenska författarsällskapet All Rights Reserved.

Vi har ett nära samarbete med SV Göteborg och SV-regionen i Uddevalla.

 

Sällskapets ordförande och chefredaktör för hemsidan är Ingegerd Granat: ingegerd.granat@telia.com

 

VFS på facebook.

 

Våra sammankomster är normalt på Studieförbundet Vuxenskolan, Redbergsskolan, Örnsgatan 6 (vid Redbergsplatsen), i Göteborg. Även ickemedlemmar är välkomna till våra aktiviteter, men är du inte medlem så skicka gärna ett e-mail till oss innan och meddela att du önskar deltaga.

 

Sällskapets pg: 4 97 87-5

 

 

 

 

Kontakt